Projektowanie usług to proces tworzenia unikatowej propozycji wartości dla użytkownika w odpowiedzi na wyzwania biznesowe. Projektujemy dobre doświadczenie we wszystkich punktach styku (touchpoints) konsumenta z marką i wpisujemy je w strategie sprzedażowe i marketingowe w ramach określonych wskaźników (KPI). 

Zajmujemy się usługami tradycyjnymi, cyfrowymi i publicznymi.

Możliwe efekty prac:

 • Koncept usługi – uogólniona koncepcja usługi prezentująca najważniejsze korzyści oraz przypadki użycia 
 • Service Blueprint – plan usługi opisujący jej działanie w każdym punkcie styku; schematy procedur i procesów
 • Customer Journey Mapy – mapa podróży konsumenta zawierająca opis doświadczenia użytkownika

Koncept usługi warto wprowadzić na wczesnym etapie prototypowania, w celu zbadania percepcji i preferencji użytkownika i przetestowania wariantów usługi. 

SKORZYSTAJ Z TYCH USŁUGI, JEŚLI POTRZEBUJESZ:

SKORZYSTAJ Z TYCH USŁUGI, JEŚLI POTRZEBUJESZ:

 • wprowadzić bardziej atrakcyjną i skuteczną ofertę,
 • poprawić konkurencyjność usług,
 • opracować strategię rozwoju lub model biznesowy usługi.

PRZEBIEG PROCESU I METODYKA PRAC

 • Definiowanie celów biznesowych usługi
 • Analiza sposobu korzystania z kategorii przez użytkowników
 • Określenie punktów styku konsumenta z marką
 • Projektowanie / uzupełnianie oferty
 • Tworzenie spisu punktów styku
 • Projektowanie usługi głównej – warsztat
 • Opcjonalnie: Projektowanie funkcji i funkcjonalności
 • Projektowanie usług komplementarnych – warsztat
 • Opracowanie strategii komunikacji usługi (sprawdź: Projektowanie słowem)

Procesy przeprowadzamy zgodnie z metodyką service design thinking w optyce double diamond.

Usługę wykonaliśmy m.in. dla:

 • Against Gravity
 • Orange
 • Wedel

Zobacz realizacje z SERVICE DESIGN

Szybki kontakt cloud - szybki kontakt