Projektujemy usługi

Dziś wszystko jest usługą a tak się składa, że my myślimy usługami. Projektujemy procesy optymalizujące obsługę klienta, dbając o dobre doświadczenie kontaktu z marką zarówno po stronie pracownika, jak i użytkownika usługi w każdym możliwym punkcie styku.

Pracujemy w oparciu o metodykę service design thinking, w perspektywie double diamond z wykorzystaniem podejścia Human Centered Design, dzięki czemu projektowane przez nas usługi są intuicyjne i ekonomicznie uzasadnione.

Przeczytaj o service thinking

Interdyscyplinarny zespół

s360 to interdyscyplinarny zespół strategów, badaczy i projektantów założony przez Grzegorza Młynarskiego, stratega, trenera, praktyka i teoretyka projektowania procesów i usług z 15-letnim stażem.

W naszym zespole większość z nas łączy w swojej pracy różne kompetencje: psychologię i projektowanie procesów, analizę danych i kodowanie, kulturoznawstwo i zarządzanie procesami, socjologię i strategie marketingowe, kognitywistykę i projektowanie UX, dzięki czemu wciąż udaje nam się patrzeć nieszablonowo na stawiane nam wyzwania.

Chcesz do nas dołączyć?

100% evidence-based

Badania są dla nas sercem procesu strategiczno-projektowego. Nieustannie stawiamy pytania o potrzeby i motywacje użytkowników, sprawdzamy wzory zachowań, działanie istniejących rozwiązań i prototypujemy wszystkie projektowane przez nas usługi.

Nad kontrolą jakości badań w s360 czuwa Julia Dziubecka, badaczka, insight menadżerka, członkini PTBRiO. Prowadzony przez Julię zespół badaczy sprawdza w działaniu istniejące usługi (action research), testuje koncepty, makiety, komunikację, użyteczność i procesy tworzone przez wewnętrzne i zewnętrzne zespoły projektowe.

Zobacz w jaki sposób testujemy usługi

Jak pracujemy

Wierzymy, że do najlepszych rozwiązań dochodzi się w dobrym towarzystwie. Dlatego na potrzeby prowadzonych projektów zakładamy Rady Ekspertów i Rady Konsumentów, które razem z nami szukają odpowiedzi na pytania badawcze i wyzwania projektowe.

Podczas warsztatów, zarówno badawczych, strategicznych i projektowych wielokrotnie weryfikujemy hipotezy i walidujemy koncepty wypracowując skuteczne rozwiązania w postępujących po sobie iteracjach.

Przeczytaj o realizowanych przez nas warsztatach

Doświadczenie

Do tej pory zrealizowaliśmy blisko 200 projektów, projektując nowe usługi, optymalizując działanie już istniejących, przygotowując plany usług (service blueprint), opracowując Customer Journey Mapy, brand frameworki oraz strategie i księgi marek.

Od 6 lat realizujemy badania poprzedzające procesy projektowe oraz badania związane z działaniem i komunikacją istniejących usług, testując koncepty i prototypy usług publicznych, cyfrowych a także procesy obsługi klienta.

Zobacz nasze realizacje
Szybki kontakt cloud - szybki kontakt