Usługa cyfrowa to zbiór procedur, algorytmów, zasad i baz danych realizujących określone funkcje zbieżne z celami użytkownika, wpisujące się w model biznesowy firmy.

Projektowanie usług cyfrowej polega na realizowaniu celów biznesowych i rozwiązywaniu konkretnych problemów konsumenta przy jednoczesnym zapewnieniu pozytywnego doświadczenia zarówno dla użytkownika, jak i obsługi.

Usługi cyfrowe mogą być realizowane w formie aplikacji webowych, aplikacji mobilnych lub innych interfejsów cyfrowych połączonych w jeden ekosystem rozwiązań technologicznych.

EFEKTY PRACY

W efekcie procesu powstają:

 • Koncepcja usługi
 • Opis logiki działania usługi
 • Schematy procedur i procesów
 • Makiety i schematy usługi

PRZEBIEG PROCESU

 • Analiza sposobu korzystania z kategorii przez użytkowników
 • Definiowanie celów biznesowych usługi
 • Definiowanie celów użytkowych i głównych akcji
 • Projektowanie funkcji i funkcjonalności
 • Rysowanie schematów i opisywanie sposobu działania usługi

NARZĘDZIA I METODY

 • digital service blueprint

Usługę wykonaliśmy m.in. dla:

 • Narodowe Centrum Kultury
 • Manta Multimedia
 • Goodyear

Case study

KULTURA DOSTĘPNA

Klient: Narodowe Centrum Kultury

 • data realizacji:

  2015-2016

 • czas trwania projektu:

  18 miesięcy

 • zespół:

  strateg, projektant usług, badacze, insight specialist, UX designer

Ułatwienie dostępu do oferty kulturalnej w Polsce to wyzwanie, które postawiło przed nami Narodowe Centrum Kultury wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W celu zdiagnozowania głównych problemów związanych z ograniczeniami w dostępie do kultury przeprowadziliśmy jakościowe badania eksploracyjne, które pozwoliły na identyfikację wzorów zachowań, potrzeb i barier związanych z uczestnictwem w kulturze.

Tworząc plan usługi publicznej Kultura Dostępna, zdecydowaliśmy się na realizację programu w kanałach tradycyjnych (wspierając m.in. realizację programu Kultura Dostępna w Kinach) oraz w sposób cyfrowy (rozwijając przede wszystkim portal kulturadostepna.pl).

Plan usługi cyfrowej obejmował badanie korzystania z kategorii wyszukiwarki wydarzeń, opisanie rozwiązań i funkcji portalu, opis logiki działania usługi, projektowanie UX i testy makiet, projektowanie algorytmów i zasad działania portalu.

Dodatkowo, w trakcie wdrożenia zapewniliśmy nadzór produkcyjny, testy konceptów, konsultacje z pracownikami instytucji kultury oraz prowadzenie Rady Ekspertów.

W efekcie we współpracy z Laboratorium EE, udało się stworzyć usługę cyfrową umożliwiającej dodawanie wydarzeń do bazy, promowanie wydarzeń on- i off-line oraz sprawne wyszukiwanie wydarzeń w okolicy.

Szybki kontakt cloud - szybki kontakt