Makiety w wersji low fidelity służą do schematycznego zaprezentowania układu elementów, przewidywanych funkcjonalności i sposobu rozmieszczenia treści w aplikacji.

Makiety w wersji low-fi prezentowane docelowym użytkownikom aplikacji w trakcie testów pozwalają na przetestowanie:

 • czytelności elementów
 • uzasadnienia rozmieszczenia elementów
 • rozmiaru i proporcji elementów względem siebie
 • nawigacji i logiki całej aplikacji
 • architektury informacji
 • przydatności i zasadności aplikacji w życiu użytkowników
 • intuicyjności i płynności poszczególnych funkcjonalności
 • ogólnego doświadczenia płynącego z używania aplikacji

Po zakończonych testach makiety są poprawiane i opisywane umieszczane są w specyfikacji funkcjonalnej. Dokument w formie manuala zawiera opis logiki i flow aplikacji, działanie poszczególnych modułów, wielkość i proporcje elementów, rekomendacje dotyczące ekspozycji głównych benefitów, działania funkcjonalności oraz nawigacji.

Na podstawie specyfikacji funkcjonalnej możliwe jest stworzenie makiet hi-fi, grafik i specyfikacji technologicznej aplikacji.

EFEKTY PROCESU

W efekcie procesu powstają:

 • Makiety
 • Klikalne środowisko testowe
 • Specyfikacja funkcjonalna

PRZEBIEG PROCESU

 • Warsztaty strategiczno-projektowe: określenie funkcji i funkcjonalności
 • Projektowanie architektury i hierarchii informacji
 • Analiza kategorii, tworzenie hierarchii benefitów
 • Warsztaty projektowe: patchwork-design
 • Makietowanie właściwe w iteracjach: testowanie scenariuszy użycia
 • Przygotowanie specyfikacji UX

NARZĘDZIA I METODY

 • Makietowanie UX: patchwork-design

Usługę wykonaliśmy m.in. dla:

 • Samsung
 • Narodowe Centrum Kultury
 • Against Gravity
Szybki kontakt cloud - szybki kontakt