Wierzymy, że do najlepszych rozwiązań dochodzi się w dobrym towarzystwie. Podczas warsztatów, zarówno badawczych, strategicznych i projektowych wielokrotnie weryfikujemy hipotezy i walidujemy koncepty wypracowując skuteczne rozwiązania w postępujących po sobie iteracjach.

ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY WARSZTATOWO Rozwiązujemy problemy warsztatowo

Pracując dla naszych klientów rozwiązujemy konkretne problemy w procesach projektowych. W ciągu ostatnich 6 lat udało nam się:

 • Przygotować modele biznesowe usług cyfrowych (Value Proposition Map)
 • Zweryfikować i zaprojektować makiety kart produktowych do sklepów on-line w procesie UX
 • Stworzyć plan nowych usług: publicznych i cyfrowych
 • Zaprojektować standardy obsługi klienta
 • Stworzyć nazwy dla nowych usług i produktów
 • Przetestować opakowania produktów, wprowadzić technologiczne zmiany i zaprojektować czytelną komunikację

UCZYMY Uczymy:

 • Czym jest proces projektowania usług
 • Dlaczego warto stosować perspektywę User Experience
 • Jak zarządzać obsługą klienta – Customer Service
 • Jak wykorzystać badania w projektowaniu usług cyfrowych
 • Jak pracować w metodyce design thinking
 • Jak stworzyć plan usługi (blueprint)
 • Jak mapować doświadczenie użytkownika
 • Jak zarządzać projektami przy projektowaniu usług
 • W jaki sposób budować spójne systemy identyfikacji wizualnej usług

PROWADZIMY WARSZTATY W METODYKACH Prowadzimy warsztaty w metodykach:

 • design thinking
 • service design thinking
 • foresight
 • patchwork-design
 • warsztaty symulacyjne
 • brand framework MEcosystem

WARSZTATY OD A DO Z Warsztaty od A do Z:

Zaczynając od Aranżacji przestrzeni, skończywszy na Zabawach i integracji przygotujemy wszystko czego potrzebujesz:

 • strategiczne cele warsztatu i schemat wnioskowania
 • scenariusz warsztatu i instrukcje dla moderatora zgodnie z wybraną metodyką
 • prezentacja, karty i materiały ćwiczeń
 • rezerwację, wyposażenie i aranżację sali
 • rekrutację uczestników i komunikację
 • moderację spotkania i opiekę dla gości, klienta, uczestników
 • rejestrację spotkania, sesję zdjęciową
 • spisanie wniosków, przygotowanie raportów

Usługę wykonaliśmy m.in. dla:

 • Ikea
 • Samsung
 • Orange
Szybki kontakt cloud - szybki kontakt