Service Blueprint – plan usługi – opisuje wszystkie punkty styku konsumenta z marką, określa działania i procesy po stronie firmy, które muszą być zrealizowane w celu zapewnienia spójnego doświadczenia konsumenta.

Plan usługi pozwala przewidzieć działania konsumenta, zaplanować widoczne (frontstage) oraz niewidoczne (backstage) działania marki i połączyć je w jeden ekosystem mikro usług powiązanych ze sobą procesami.

Efekty pracy

Na finalny dokument strategiczny składają się:

 • katalog punktów styku
 • katalog mikro usług
 • opisanie działania usługi w każdym punkcie styku
 • rekomendacje projektowe do wdrożenia
 • rekomendacje marketingowe dla komunikacji oferty

Przebieg procesu

 • Określenie punktów styku konsumenta z marką – warsztat
 • Przygotowanie wstępnych założeń strategicznych;
 • stworzenie spisu punktów styku i nośników informacji o marce
 • Projektowanie usługi głównej – warsztat
 • Projektowanie usług komplementarnych – warsztat
 • Redakcja treści – przygotowanie finalnego dokumentu

Narzędzia i metody

 • service blueprint – metodyka service design thinking
Szybki kontakt cloud - szybki kontakt