Rok 2020 był szczególnym rokiem, pełnym wyzwań i redefinicji. Jednym z owoców nowej normalności, jak zaczęto nazywać świat zmieniony przez COVID-19, jest platforma Video-On-Demand największego festiwalu filmowego w Polsce: Millennium Against Gravity.

Jakie usłyszeliśmy pytanie

Jakie funkcjonalności powinien posiadać portal vod z filmami dokumentalnymi żeby zagwarantować najlepsze doświadczenie użytkownikom nowej platformy?

Jak postanowiliśmy pomóc?

Przeprowadziliśmy proces projektowy angażując widzów i zespół programowy Against Gravity

PROWADZIMY WARSZTATY W METODYKACH Jak wyglądał proces

  1. Benchmarking – mapowanie dobrych praktyk
  2. Wstępny projekt UX – przygotowanie pierwszych makiet strony głównej i karty filmu
  3. Testy UX – eksplorowanie potrzeb użytkowników i badanie funkcjonalności portalu
  4. Projekt architektury informacji, makietowanie portalu w wersji desktopowej i na urządzenia mobilne
  5. Badanie wrażliwości cenowej
  6. Strategia cenowa – wyznaczenie cen dla biletów i karnetów

Efekty procesu

  • Specyfikacja funkcjonalna
  • Makiety całej platformy w wersji desktopowej i na urządzenia mobilne
  • Strategia cenowa
  • Raport z testów UX – katalog preferencji widzów
Szybki kontakt cloud - szybki kontakt