Jakie usłyszeliśmy pytanie?

Jak zaprojektować portal VOD, który w czasie COVID-19 będzie odpowiednikiem festiwalu filmowego?

Jak pomogliśmy?


Zaprojektowaliśmy nową platformę VOD, dbając o jej użyteczność i dobre doświadczenie użytkownika.

 

 

 

 

Co zrobiliśmy?

  • Ankietowe ilościowe badanie potrzeb użytkowników
  • Benchmarking – katalog dobrych praktyk 
  • Spis zasad: “Idealny portal VOD z filmami dokumentalnymi”
  • Plan taryfowy – strategia cenowa
  • Projekt nowej usługi
  • Ścieżki i scenariusze użycia 
  • Specyfikacja funkcjonalna i makiety UX

Co usłyszeliśmy po oddanym projekcie?

Udało nam się wspólnie zadbać o oddanie w tych trudnych, ale jakże ciekawych czasach, nowej platformy VOD, która okazała się dobrą, komplementarną usługą względem naszego Festiwalu. 

 

Artur Liebhart, Prezes Against Gravity

Recenzent
Szybki kontakt cloud - szybki kontakt