Jakie usłyszeliśmy pytanie?

Jak zaprojektować mobilną wersję portalu tak, żeby uczestnicy festiwalu mieli dobry i szybki dostęp do interesujących ich treści, w trakcie trwania festiwalu i przed nim?

Festiwal filmowy DOCS Against Gravity co roku daje polskim widzom możliwość oglądania najlepszych filmów dokumentalnych. Aby zwiększyć zasięg Festiwalu, przygotowaliśmy jego stronę internetową w wersji na urządzenia mobilne, z programem i harmonogramem festiwalu i opcją dodawania filmów do ulubionych.

Jak pomogliśmy?


Zaprojektowaliśmy czytelną architekturę informacji i nowe funkcjonalności odpowiadające na potrzeby użytkowników. Projekt przekazaliśmy do wdrożenia w formie makiet i specyfikacji funkcjonalnej opisującej działanie portalu w wersji mobile.

Co zrobiliśmy?

  • Jakościowe badanie potrzeb uczestników festiwalu
  • Benchmarking
  • Warsztaty strategiczne i  projektowe
  • Testy UX z użytkownikami portalu
  • Strukturę aplikacji i nawigacji
  • Katalog funkcjonalności i specyfikację funkcjonalną
  • Makiety UX: harmonogram i program festiwalu w wersji on-line; karta filmu

Co usłyszeliśmy po oddanym projekcie?

Angażując w proces cały zespół Against Gravity oraz widzów i gości Festiwalu udało nam się odpowiedzieć na najważniejsze współcześnie wyzwania i trendy. Nowe funkcjonalności i dopasowana do nowego medium architektura informacji wprowadziła Festiwal w nowy, mobilny wymiar. 

 

Artur Liebhart, Prezes Against Gravity

Recenzent
Szybki kontakt cloud - szybki kontakt