Nazwa usługi to kluczowy atrybut pozwalający na identyfikację, odróżnienie i komunikację marki. Dobrze dobrany slogan, claim lub tagline pozwala przekazać obietnicę marki oraz jej energię.

Projektowanie nazwy marki to proces oparty o analizę językowa kategorii, analizę kontekstu użycia nazwy oraz w oparciu o wypracowane cele marketingowe.

EFEKTY PRACY

Na finalny efekt prac składają się:

 • Analiza językowa kategorii
 • Katalog propozycji z rankingiem
 • Rekomendowana nazwa
 • Slogan / claim

PRZEBIG PROCESU

 • Analiza językowa kategorii
 • Przygotowanie wstępnych założeń strategicznych
 • Projektowanie nazwy – warsztat kreatywny
 • Przygotowanie finalnych koncepcji, analiza i rekomendacje
 • Kreacja claimu

NARZĘDZIA I METODY

 • Metoda eksploracyjna

Usługę wykonaliśmy m.in. dla:

 • Przyjazne Miasta
Szybki kontakt cloud - szybki kontakt