Każda firma dąży do prawnego zabezpieczenia swoich interesów. Jednocześnie każdy przedsiębiorca marzy o tym, żeby jak najmniej czasu poświęcać na generowanie i sprawdzanie dokumentów. Czy te potrzeby przypadkiem się nie wykluczają? Czy da się zoptymalizować i zautomatyzować proces generowania dokumentów prawnych?

Nowa aplikacja LegalPass jest odpowiedzią na te pytania. LegalPass – produkt renomowanej kancelarii prawnej GWW i innowacyjnej firmy IT Laboratorium EE – pozwala na proste i automatyczne generowanie dokumentów prawnych za pomocą formularza według wzorów przygotowanych przez kancelarię. Jednak czy przedsiębiorcy byliby w stanie zaufać takiemu rozwiązaniu?

Przed jakim wyzwaniem stanęliśmy?

Jak przedsiębiorcy oceniają atrakcyjność i czytelność nowej aplikacji i jaki model płatności preferują?

WARSZTATY OD A DO Z Jak pomogliśmy?


Wykorzystując podejście co-creation i metodę oceny potencjału rynkowego zaprojektowaliśmy model biznesowy i biznesową ofertę nowej aplikacji.

W procesie nastawiliśmy się mocno na słuchanie. Zespół menadżerów i projektantów LegalPass miał już swoją wizję. Musieliśmy ją zderzyć z potrzebami przedsiębiorców. Chcieliśmy, żeby dwie strony się wysłuchały. Ważne było dla nas dowiedzieć się na którym etapie życia małych i średnich przedsiębiorstw generuje się najwięcej dokumentów prawnych i administracyjnych. Jakiego rodzaju to dokumenty, kto nimi zarządza w firmie i jakie napotyka problemy po drodze.

scieżki decyzyjne Przebieg procesu

Krok 1. Inwentaryzacja
Sposób realizacji: mini warsztat co-creation z projektantami usługi i jej docelowymi użytkownikani.

 

Krok 2. Konceptualizacja
Sposób realizacji: praca koncepcyjna i strategiczna – przygotowanie różnych konceptów usługi do badania.

 

Krok 3. Badanie potencjału rynkowego
Sposób realizacji: badanie jakościowe – wywiady pogłębione z przedsiębiorcami.

 

Krok 4. Weryfikacja założeń
Sposób realizacji: sprint ideacyjny

 

Efekty:

  • Oferta rynkowa: zakres usług, efekty końcowe, model rozliczenia, cena
  • Model biznesowy i oferta dla partnerów 

Co usłyszeliśmy po oddanym projekcie?

Badanie potencjału otworzyło nam oczy: zrozumieliśmy, które elementy usługi są niezbędne i musimy je wprowadzić, żeby przedsiębiorcy chcieli korzystać z LegalPass.

 

Cieszymy się, że mogliśmy zweryfikować naszą wizję i skonfrontować ją z klientami naszego rozwiązania. Po przeprowadzonym procesie mamy pewność, że usługa, którą finalnie oferujemy uwzględnia potrzeby przedsiębiorców.

 

Piotr Świstak, Co-Founder LegalPass and Product Owner

Recenzent
Szybki kontakt cloud - szybki kontakt