Badania użyteczności usług lub produktów z użytkownikami pozwalają sprawdzić czy założenia projektantów oraz zakładane cele biznesowe pokrywają się z tym, w jaki sposób użytkownik używa projektowanego produktu i co o nim sądzi. Testy użyteczności przeprowadza się przy pomocy prototypów lub makiet, co pozwala na szybkie wprowadzanie zmian i poprawek oraz wykrywanie błędów na wczesnym etapie projektowania.

Jedną z metodyk wykorzystywanych przy badaniach użyteczności jest RITE, czyli Rapid Iterative Testing and Evaluation (Szybkie Iteracyjne Testowanie i Ewaluacja). Specyfika tej metody polega na natychmiastowym wykorzystywaniu zebranych od osób badanych informacji do optymalizacji projektu i testowaniu go ponownie z kolejnymi użytkownikami.

EFEKTY PRACY

W ramach przeprowadzonych testów użyteczności powstają poprawione makiety lub projekty oraz raport badawczy, w którym mogą znajdować się takie informacje, jak:

 • sposoby użycia
 • katalog błędów i poprawek
 • hierarchia elementów
 • i inne

PRZEBIEG PROCESU

 • Przygotowanie prototypów, klikalnych makiet lub stimuli do badań
 • Zdefiniowanie celu badań oraz pytań badawczych
 • Przeprowadzenie testów i bieżące wprowadzanie poprawek w prototypach
 • Poprawienie i ewentualne przeprojektowanie projektów
 • Sporządzenie raportu badawczego

NARZĘDZIA I METODY

 • testy RITE – bieżące wprowadzanie poprawek i testowanie nowych wersji z kolejnymi użytkownikami
 • testy 5 sekund – sprawdzanie czytelności celu strony/produktu przy pierwszym zetknięciu
 • scenariusze użycia – badany otrzymuje zadanie do wykonania z prototypem, badacz obserwuje jego ścieżkę i sposób myślenia
 • protokół głośnego myślenia – badany głośno komentuje swoje wrażenia i kroki

Usługę wykonaliśmy m.in. dla:

 • Against Gravity
 • Samsung
 • Goodyear
Szybki kontakt cloud - szybki kontakt