Badanie publiczności kierowane jest do instytucji oraz organizatorów wydarzeń, którzy chcą uzyskać informacje, zarówno ilościowe jak i jakościowe, dotyczące osób, które korzystają z ich usług, a dzięki którym mogą dopasować do niej swoją komunikację lub nawet usprawnić procesy działania wewnątrz organizacji, np. poprzez zmianę zapisów czy kupowania biletów, zmiany w ofercie lub zmiany na stronie internetowej.

Informacje, jakie można uzyskać z badań publiczności to kim jest widownia, skąd pochodzi, jakie prezentuje style życia i jak spędza wolny czas, jakie są jej motywacje, jak konsumuje kulturę, skąd czerpie informacje, jak ocenia ofertę lub poszczególne punkty styku, jakie są mocne i słabe punkty punktów styku i wiele innych.

EFEKTY PRACY

W wyniku badania publiczności powstaje raport badawczy, który w zależności od określonych wyzwań i celów badania może zawierać takie informacje, jak:

 • cechy demograficzne widowni
 • charakterystyka widowni – style życia, czas wolny, motywacje
 • sposób korzystania z oferty instytucji
 • źródła informacji
 • ścieżka widza
 • ocena wybranych punktów styku / mocne i słabe punkty instytucji lub wydarzenia
 • wpływ poszczególnych czynników na zadowolenie uczestników

PRZEBIEG PROCESU

 • Zdefiniowanie wyzwania, celu badania oraz pytań badawczych
 • Stworzenie narzędzia badawczego i schematu badania
 • Realizacja badania
 • Analiza danych z badania
 • Sporządzenie raportu badawczego

NARZĘDZIA I METODY

Dobór metod zależy od określonego wyzwania i celu badania. Mogą zostać wykorzystane takie narzędzia, jak:

 • Kwestionariusz (ankieta), przeprowadzany na miejscu (PAPI lub TAPI)
 • Wywiady indywidualne (IDI) lub grupowe (FGI)
 • Warsztaty badawcze z uczestnikami
 • Obserwacja (badania etnograficzne)
 • Action research – badania w działaniu

Usługę wykonaliśmy m.in. dla:

 • Against Gravity

Case study

BADANIE PUBLICZNOŚCI FESTIWALU FILMÓW DOKUMENTALNYCH MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY

Klient: Against Gravity

 • data realizacji:

  maj 2017

 • czas trwania projektu:

  miesiąc

 • zespół:

  badacze

Badanie składało się z komponentu ilościowego (ankieta przeprowadzona w kinach w trakcie trwania festiwalu), który został wsparty indywidualnymi wywiadami pogłębionymi z uczestnikami festiwalu (komponent jakościowy). W efekcie zebrane zostały informacje dotyczące tego kim są widzowie i jak korzystają z festiwalu, na czym opierają swoje wybory, co ich motywuje, jaką wiedzę wynoszą z festiwalu i jak oceniają wpływ festiwalu na swój rozwój oraz jak oceniają poszczególne elementy festiwalu.
Badanie wyznaczyło również benchmarki, dzięki czemu dane o widowni będą mogły być porównywane między sobą w kolejnych jego edycjach

Szybki kontakt cloud - szybki kontakt