Realizowane przez nas procesy pozwalają:

  • Poznać użytkownika, dla którego projektowane jest rozwiązanie
  • Przetestować i wybrać najlepsze rozwiązania
  • Zidentyfikować błędy i punkty bólu aplikacji
  • Sprawdzić funkcjonowanie istniejącego produktu

Badania doświadczenia użytkownika przeprowadzamy na trzech etapach procesu projektowania. Podczas eksploracji badamy potrzeby i cele użytkowników, identyfikujemy obszary wymagających poprawy oraz konsultujemy pierwsze pomysły z użytkownikami. W tym celu przeprowadzamy wywiady (indywidualne i grupowe) z użytkownikami, przeprowadzamy ankiety, prowadzimy badania etnograficzne i analizujemy istniejące dokumenty i raporty.

W czasie rozwijania i wdrażania sprawdzamy na bieżąco czy produkt spełnia potrzeby i jest użyteczny dla użytkowników, w związku z tym prowadzimy testy użyteczności z użytkownikami, m.in. przy wykorzystaniu metodologii RITE (Rapid Iterative Testing and Evaluation).

Istniejące już rozwiązania poddajemy ewaluacji i optymalizacji, poprzez analizę statystyk i trendów, śledzenie ruchów myszy, testy A/B lub testy użyteczności. Jako nieliczni w Polsce badamy ergonomię, czytelność i użyteczność druków, opakowań i przestrzeni, realizując badania UX w rzeczywistości.

Zobacz realizacje z Service research

Szybki kontakt cloud - szybki kontakt