Badania doświadczenia użytkownika (inaczej badania User Experience) możemy przeprowadzać na trzech etapach procesu projektowania. 

 • Podczas eksploracji badamy potrzeby i cele użytkowników, identyfikujemy obszary wymagających poprawy oraz konsultujemy pierwsze pomysły z użytkownikami. 
 • W czasie rozwijania i wdrażania sprawdzamy na bieżąco czy produkt spełnia potrzeby i jest użyteczny dla użytkowników, w związku z tym prowadzimy testy użyteczności z użytkownikami. 
 • Istniejące już rozwiązania poddajemy ewaluacji i optymalizacji, poprzez analizę statystyk i trendów, śledzenie ruchów myszy, testy A/B lub testy użyteczności. 

Jako nieliczni w Polsce badamy ergonomię, czytelność i użyteczność druków, opakowań i przestrzeni, realizując badania UX w rzeczywistości.

 

MOŻLIWE EFEKTY PRAC:

 • Poprawione makiety lub projekty
 • Rekomendacje projektowe
 • Rekomendacje dotyczące słownictwa
 • Sposoby użycia
 • Katalog błędów i poprawek
 • Hierarchia elementów

SKORZYSTAJ Z TYCH USŁUGI, JEŚLI POTRZEBUJESZ:

 • poznać użytkownika, dla którego projektowane jest rozwiązanie,
 • przetestować i wybrać najlepsze rozwiązania,
 • zidentyfikować błędy i punkty bólu aplikacji,
 • sprawdzić funkcjonowanie istniejącego produktu.

NARZĘDZIA I METODY

 • Klasyczne testy użyteczności
 • Testy RITE – bieżące wprowadzanie poprawek i testowanie nowych wersji z kolejnymi użytkownikami
 • Testy 5 sekund – sprawdzanie czytelności celu strony/produktu przy pierwszym zetknięciu
 • Scenariusze użycia – badany otrzymuje zadanie do wykonania z prototypem, badacz obserwuje jego ścieżkę i sposób myślenia
 • Protokół głośnego myślenia – badany głośno komentuje swoje wrażenia i kroki
 • Eyetracking
 • Mousetracking i mouseflow
 • Analizy clickmap i heatmap
 • Testy A/B
 • FGI, IDI, warsztaty badawczo-projektowe, diady

 

Usługę wykonaliśmy m.in. dla:

 • Niepodległa
 • Against Gravity
 • Wedel

Zobacz realizacje z SERVICE RESEARCH

Szybki kontakt cloud - szybki kontakt