Realizowane przez nas procesy pozwalają:

  • Poznać otoczenie rynkowe
  • Poznać podobne koncepty i rozwiązania dostępne na rynku

Analiza otoczenia rynkowego pozwala poznać i porównać dostępne na rynku rozwiązania i istniejące usługi a także zdefiniować niszę rynkową, którą warto zagospodarować. Dokument podsumowujący analizę prezentuje działania konkurencji zestawione według wybranych kryteriów oraz prezentuje trendy i rekomendacje dotyczące kierunku rozwoju usługi.

Podczas projektowania nowych funkcji, lub optymalizacji istniejących, przygotowujemy benchmarking – porównanie podobnych rozwiązań dostępnych na rynku oraz ich ekspercką analizę pod kątem użyteczności i atrakcyjności.

Prowadząc analizę otoczenia rynkowego oraz benchmarking badacze testują rozwiązania konkurencji, zbierają i analizują informacje z dostępnych baz danych, źródeł zastanych oraz korzystają z zebranych bibliotek i katalogów dobrych rozwiązań.

Zobacz realizacje z Service research

Szybki kontakt cloud - szybki kontakt