Realizowane przez nas procesy pozwalają:

  • Poznać świat konsumentów oraz zbadać ich potrzeby i motywacje
  • Zbadać satysfakcję w punktach styku konsumenta z marką
  • Przetestować proces korzystania z istniejących usług

W procesie projektowania, zawsze stawiamy konsumenta w centrum naszej uwagi. Wierzymy, że aby zaprojektować dobrą usługę musimy dobrze poznać potrzeby użytkownika, jego otoczenie i styl życia, ale również jego ograniczenia, bariery i motywacje. W tym celu rozmawiamy z użytkownikami, przeprowadzamy ankiety oraz obserwujemy ich w sytuacji korzystania z usługi.

Ponadto, wierzymy, że warto włączać użytkownika w proces projektowania na każdym etapie. Z tego powodu organizujemy warsztaty badawcze, a koncepty i prototypy testujemy na różnym poziomie ich zaawansowania.

Tworzymy Customer Journey Mapy oraz Experience Mapy, dla całego procesu korzystania z usługi lub dla wybranego wycinka, w oparciu o konkretne dane od użytkowników. Łączymy przy tym metody jakościowe, obserwując korzystanie z usługi, jak i ilościowe, przeprowadzając badania satysfakcji i analizując je według naszej autorskiej metodologii.

Ważne są dla nas standardy i wypracowywane przez lata doświadczenia, ale też zdajemy sobie sprawę ze zmieniających się sposobów korzystania z usług i produktów. Dlatego korzystamy zarówno z dobrze znanych i sprawdzonych metod badań marketingowych (tradycyjne wywiady, grupy fokusowe, badania etnograficzne czy ankiety), jak i nowatorskich i innowacyjnych metod design research (np. sortowanie kart, testy użyteczności, badania typu safari), zawsze starając się łączyć dane z różnych źródeł (triangulacja metod), co daje nam pewność wyciągniętych wniosków.

Zobacz realizacje z Service research

Szybki kontakt cloud - szybki kontakt