Realizowane przez nas procesy pozwalają:

  • Opracować strategię rozwoju usługi
  • Poprawić konkurencyjność usług
  • Opracować model biznesowy usługi

Brand Framework to pierwszy krok do strategii rozwoju – ten ramowy dokument opisuje kluczowe atrybuty racjonalne i emocjonalne marki oraz unikalne wartości wyróżniające markę na tle konkurencji.

Brand Framework skutkuje stworzeniem Big Idea usługi – syntetycznym zapisem strategii na jednym arkuszu.

W kolejnym kroku tworzona jest strategia rozwoju, która pozwala określić zasięg działania marki, sposób komunikacji z konsumentem, kanały dotarcia i metody realizacji usługi.

Dokumenty strategiczne realizowane są w oparciu o dane biznesowe, analizę danych rynkowych oraz hierarchię potrzeb konsumenta i informacje o tzw. punktach bólu.

Zobacz realizacje z Service design

Szybki kontakt cloud - szybki kontakt