REALIZOWANE PRZEZ NAS PROCESY POZWALAJĄ:

  • Zapewnić pozytywne doświadczenie użytkownika
  • Określić sposób realizacji usługi w poszczególnych punktach styku
  • Opracować ścieżki decyzyjne i zakupowe

Spójne i pozytywne doświadczenie użytkownika usługi możliwe jest dzięki mapie doświadczenia (Experience Map) lub mapie Customer Journey. Powyższe schematy opisują sposób zaangażowania konsumenta w proces realizacji usługi.

Aby przełożyć strategię na działania operacyjne we wszystkich punktach styku konsumenta z usługą tworzy się plan usługi (Service Blueprint). Dokument ten w szczegółowy sposób opisuje działanie procedur, sposób zachowania obsługi, model działania interfejsów oraz kształt i ton wypowiedzi używanych nośników.

Aby zapewnić spójną wiedzę o marce, jej cechach i korzyściach oraz aby nauczyć konsumenta właściwego korzystania z usługi tworzy się modele decyzyjne. Dzięki temu możliwe jest dopasowywanie komunikatów i procesów zakupowych do potrzeb konsumenta i adekwatne do statusu konsumenta na ścieżce decyzyjnej.

 

Zobacz realizacje z SERVICE DESIGN

Szybki kontakt cloud - szybki kontakt