INFOGRAFIKA Service thinking | 3 ETAPY | PRZEZ CAŁY CZAS | EFEKTY / OBSZARY Wszystko jest usługą - zbiorem procesów i procedur realizowanych w celu zapewnienia powtarzalnego doświadczenia klienta przy zachowaniu założeń biznesowych. Najedź myszką i zobacz jak pracujemy: Definiowanie i rozwijanie wyzwań projektowych identyfikowanie niszy rynkowej Szukanie i testowanie optymalnych rozwiązań projektowanie punktów styku konsumenta z usługą Przygotowywanie i wdrażanie strategii komunikowanie wartości • Angażowanie użytkowników • Interakcyjny proces: wielokrotne testowanie rozwiązań • Warsztaty projektowe • Model biznesowy • Ścieżka decyzyjna • Doświadczenie konsumenta • Plan usługi: service blueprint
research

Service research

Badamy potrzeby i motywacje użytkowników, testujemy działanie usług i konceptów, definiujemy ścieżki decyzyjne, sprawdzamy satysfakcję w punktach styku i analizujemy ruch na stronach internetowych.

Zobacz jak tworzymy:

Szybki kontakt cloud - szybki kontakt